امروزه ثابت شده که ماموگرافی با کیفیت بالا ، معاینات دقیق فیزیکی ، چک آپ های ماهانه سینه توسط خود شخص (BSE) باعث بهتر آشکار شدن سرطان سینه در مراحل ابتدایی می شود . یعنی در مراحلی که سرطان قابل درمان می باشد.

ماموگرافی تشخیصی

ماموگرافی تشخیصی

ماموگرافی تشخیصی یک رادیوگرافی از پستان ها برای رد یا تایید شکایات یا ناهنجاری های پستان است که در معاینات فیزیکی یا ماموگرافی معمولی تشخیص داده شده است

هدف ماموگرافی تشخیصی

هدف تشخیص دقیق سایز (اندازه) و موقعیت (مکان) ناهنجاریهای پستان و به تصویر کشیدن بافت sاطراف توده می باشد

چرا بعضی مواقع ماموگرافی ناراحت کننده است ؟

بیمار بیشار احساس فشار می کند ، نه درد ، اگر شما احساس درد می کنید لطفا تکنولوژیست را در جریان بگزارید کیفیت ماموگرام به شدت فشرده کردن پستان بستگی دارد

عوارض ماموگرافی
تشخیص بدخیمی پستان

آیا ماموگرافی جانشین معاینات فیزیکی (دستی)میگردد ؟ 

خیر ، بهترین شانس یک خانم برای تشخیص زود هنگام بدخیمی پستان توسط یک پزشک باتجربه است . برای تشخیص قطعی سرطان معاینات دستی و ماموگرام تکمیل کننده همدیگر هستند . یک خانم باید معاینات دستی خودرش را به طور ماهانه انجام دهد .

آیا اشعه ماموگرافی می تواند باعث بدخیمی شود ؟

ماموگرافی های مدرن حداقل دز اشعه ی x را دارند . مطالعات علمی نشان می دهدکه دزی حدود ۱۰۰-۱۰۰۰ برابر بیشتر از دز ماموگرافی لازم است تا منجر به افزایش آمار بدخیمی پستان شود . ماموگرافی نقش مهمی در آسیب زدن به بافت های  پستان ندارد و اثرات منفی بالقوه در مقابل فواید ماموگرافی منظم بسیار ناچیزند.

اشعه ماموگرافی
آزمایش نقاط مثبت نقاط منفی
سونوگرافی کنتراست خوب ، برای تشخیص کیست های غیر بدخیم و mass عالی است فقدان رزولوشن کافی ، بستگی به فرد انجام دهنده دارد . نمیتواند کلسیفیکاسیونها را نشان دهد .
MRI پستان برای به تصویر کشیدن پستان های سفت
implant یا زخم های کوچک
کمک به staging بدخیم تا حدود زیادی بافت خوش خیم از بد خیم را افتراق می دهد
عدم دسترسی آسان ، عدم نمایش کلسیفیکاسیونها

مراحل پذیرش ماموگرافی

پذیرش ماموگرافی

  • مراجعه به پذیرش
  • مراجعه به صندوق
  • ارائه قبض صندوق به پذیرش
  • دریافت نوبت و انتظار در سالن رادیولوژی